Aktive Fynske Film Amatører

JANUAR


10. januar kl. 19:00

vært: Kurt

Medlemsfilm – Filmaften

Formanden byder velkommen til forårssæsonen. Du må gerne tage en hel eller halvfærdig film med.

17. januar kl. 19:00

vært: alle

Løst og fast

I aften er der ingen fast tema, men vi kan diskutere og hjælpe hinanden med spørgsmål og svar.

24. januar kl. 19:00

vært: Kurt

Film konkurrence

Tag en film med til forårets filmkonkurrence – emnet er frit.

31. januar kl. 19:00

vært: Finn

Pinnacle

I aften skal vi lære at lave en film i Pinnacle.

FEBRUAR


7. februar kl. 19:00

vært: Søren og Finn.

Overførsel af video optagelser fra telefon

I aften skal vi se hvordan man overfører video optagelser fra en telefon til computeren.

21. februar kl. 19:00

vært: Jørn

Fællesredigering

Vi skal fortsætte med at redigere vore optagelser fra Rolfsted Mølle

28. februar kl. 19:00

vært: Kurt

Medlemsfilm

Her er igen muligheder for at tage en film med uanset hvor langt du er kommet med filmen. Her er mulighed for at få gode ideer og hjælp, hvis det er det du mangler.

MARTS


7. marts kl. 19:00

vært: alle

Generalforsamling

Generalforsamling i klublokalet. Særskilt indkaldelse udsendes

14. marts kl. 19:00

vært: Jørn

Besøg udefra

Vi får besøg af Jimmi Bisgaard, der tidligere har besøgt os. Han vil fortælle om inspiration, research
og udformning af sine film.

21. marts kl. 19:00

vært: Jørn

Film udefra

I aften skal vi se nogle af de film som vi har fået fra andre videoklubber, Sjællandsstævnet.

28. marts

vært: Kurt

Filmaften med ledsager       

I aften skal vi invitere vores ledsager med til en filmaften i klubben.
Der vil blive vist nogle film fra medlemmerne, klubben er vært med et par stykker smørrebrød, øl,
vand, kaffe og brød.
Særskilt orientering udsendes senere.  

APRIL


4. april kl. 19:00

vært: alle

Løst og fast

I aften er der ingen fast tema, men vi kan diskutere og hjælpe hinanden med spørgsmål og svar.

25. april kl. 17:00 (evt. kl. 19:00)

vært: alle

Udflugt med kameraet

I aften skal vi køre til Klintebjerg Havn, vi skal lave nogle optagelser som kan bruges til efterårets
filmkonkurrence.
Vi mødes kl. 17:00 og starter med at filme i ca. 1½ time, derefter samles vi og spiser vores
medbragte mad, og drikker evt. en kop medbragt kaffe.
Særskilt orientering udsendes senere.
Ved eventuelt dårligt vejr aflyses optagelse i Klintebjerg, og vi mødes i klublokalet kl. 19:00.
Besked om aflysning vil blive sendt ud på mail i weekenden før.

MAJ


2. maj kl

vært: Kurt

Afslutning på foråret

Afslutning på foråret, vi skal se film og afslutte foråret.

NB – Teknisk kvarter

 

Der kan ved alle aftener indledes med et teknisk kvarter hvis der er medlemmer der gerne vil have
belyst enkelte spørgsmål.
Teknisk kvarter kan indeholde ting, som medlemmer har udtrykt ønske om at få uddybet.
Enten ved forslag fra en tidligere aften (så der er tid til lidt forberedelse) eller på mail til
Finn Pedersen.

 

Undtaget er d. 24.1. – 7.3. – 14.3. – 28.3. – 25.4.2022