Aktive Fynske Film Amatører

2. september.
vært Kurt

Medlemsaften – Filmaften.

Evaluering af stand i Ny Vestergade i august.
Formanden byder velkommen til efterårssæsonen.
Du må gerne tage en hel eller halvfærdig film med.

9.september.
vært Ejner

Gamle film og andet

Hvordan så Odense og Fyn ud ”før verden gik af lave”?
Har nogen noget at bidrage med i denne retning?

16. september.
vært: Annelise

Optagelse med flere kameraer

Medlemmerne bedes tage deres kameraer med så vi i fællesskab kan lave nogle korte optagelser
som vi efterfølgende kan sammenligne på skærmen.
Vi vil prøve at finde de bedste indstillinger på kameraerne for optagelser.

23. september.
vært: Jørn

Fællesredigering

I aften skal vi redigere en lille film som fællesprojekt.
Vi tager udgangspunkt i nogle optagelser og laver i fællesskab en lille film på nogle minutter.

30. september.
vært: Poul

Instruktionsfilm

Gennem små instruktionsfilm vil emner som Tilt og panoreringer,
redigering på bevægelse, på tid og i sekvenser samt meget andet blive gennemgået.

OKTOBER

7. oktober.
vært: Poul

Besøg af Henrik Bach

Vi får besøg af Henrik Bach, der tidligere har lagt stemme til sine reportager til TV2.
Han vil fortælle om ”Gode begyndelser og afslutninger” til film.

14. oktober.

Efterårsferie


21. oktober.
vært: Poul

Besøg af Carsten Reenberg

I aften får vi igen besøg af Carsten Reenberg der denne gang vil fokusere på en række delelementer,
som f.eks.: Orden, balance og klarhed, det gyldne snit, tredjedelsreglen og meget, meget mere.

27. oktober.

Jyllandsstævne

Årets Jyllandsstævne, nærmere herom senere i klubben.

 

28. oktober.
vært: Kurt

Filmaften

Vi skal se film fra Jyllandsstævnet

NOVEMBER

4. november.
vært: Jørn

Forbedring af videosekvenser

Vi skal se på forbedring af kontrast, farve m.m.

11. november.
vært: Jørn

Lave diasshow i redigeringsprogram

Vi skal prøve at lave et slideshow i Elements ved hjælp af fotos.

18. november. 
vært: Ejner

EMNEKONKURRENCE – ”Landliv”

Emnet i år er: ”Landliv” – eller Land-liv.
Det giver nok en mulighed for ”at ramme inden for skiven”. Vi håber, at mange vil komme med en lille film.
To ting bedes fulgt: Emnet og max. spilletid 10 minutter.

25. november.
vært: Ejner

Filmaften – Film udefra

I aften skal vi se film fra andre klubber.

DECEMBER

2. december.
vært: Alle

Juleafslutning

Hyggeligt samvær i klubben som vi plejer.
Der kommer nærmere informationer, når vi kommer tættere på jul.