Aktive Fynske Film Amatører

Afholdes i 2019 i Odense, den 27. oktober.