Aktive Fynske Film Amatører

Gældende fra 7. marts 2017.

1. Stævnet afholdes den sidste søndag i oktober.

2. Stævnet er forbeholdt de sammensluttede klubbers medlemmer samt medlemmer af Sjællandsstævneklubberne som gæster.

3. Kun amatørproduktioner lavet af klubmedlemmer kan deltage.

4. Både enkeltmands-, gruppe- og klubproduktioner kan deltage.

5. Et klubmedlem kan deltage med en film i hver kategori.

6. Max. Spilletid er 10 minutter.

7. Film afleveres til Jyllandsstævnet på USBstik. Formatet er op til den, der afleverer; Filmene skal bare kunne afspilles på en computer medVLCplayer i standardudgave.

8. Hver klub kopierer 'sine' film sammen på et USBstik eller en harddisk, som afleveres til den arrangerende klub. Den arrangerende klub foreviser filmene for dommerne, nummererer dem i den rækkefølge, de skal vises ved stævnet og kopierer dem sammen på de afleverede harddiske til klubberne.

9. På de tilmeldte film må stå filmens titel, producent- og klubnavn.

10. Max. Spilletid er 10 min.

11. Deltagende film, samt dele af filmen, må ikke have været vist offentligt, udlagt på de sociale medier mv. førend stævnet er afholdt.

12. Film- tilmeldningsskema udfyldes med filmtitel, producent, egen el. gruppe- produktion, filmformat, filtype (inden for det vedtagne), og spilletid.

13. Filmene skal, sammen med tilmeldningsskemaerne og stævnegebyrer fremsendes samlet af klubberne og være den arrangerende klub i hænde senest 31. september før den valgte stævnedato.

14. Den arrangerende klub finder mindst 3 dommere. Dommerne må ikke være medlem af en Jyllandsstævneklub.

15. Der uddeles 1., 2. og 3. præmie til de af dommerne valgte film samt vandrepokal til nr. 1. Dommerne kan derudover tildele diplomer til film, som ikke får præmie.

16. Dommerne giver kommentarer til alle de de deltagende film.

17. Herudover gives en præmie til den film publikum på stævnedagen vælger som stævnets bedste.