KLUBMESTERSKAB
Konkurrenceregler
Klubmesterskabet afholdes i marts/april. Emnet for konkurrencen er frit. Spilletid pr. produktion max. 10 minutter, filmen. skal bestå af minimum 80% egne levende optagelser. Produktionen skal være forsynet med oplysning om billedformat, spilletid, samt andel af ikke egne levende optagelser i procent og tid. Hver producent må deltage med én egenproduktion og i én gruppeproduktion. Filmen må gerne have været vist i klubben før, blot må den ikke have deltaget i et tidligere klubmesterskab. Der uddeles 1., 2. og 3. præmie samt en præmie til den film, publikum vælger som den bedste. Filmene bliver bedømt af dommere udefra.