Skærmstørrelse

Det format der i øjeblikket er gældende, er dikteret af; TV-skærmens ramme i forholdet 3:4.

3:4-formatet kan være vanskeligt at arbejde med. TV "arvede" det fra filmen.

tre-fire skærm

Rent geometrisk er skærmformatet spændende, idet det viser sig, at det er opbygget af to "ægyptiske trekanter".

tre-fire-fem skærm

Disse "ægyptiske trekanter", besidder det meget specielle forholdstal: 3:4:5.

Trediedelsreglen

trediedelsreglen

Et hjælpemiddel til velkomponerede billeder er "trediedelsreglen". Tænk billedet i søgeren delt i trediedele, både vandret og lodret. Komponr billedet således at dets hovedelementer falder sammen med linierne eller deres krydsningspunkter. Det er særlig nyttigt i forbindelse med totaler, hvor man på denne måde kan afbalancere billedets horisontale og vertikale elementer.

Før i tiden blev "trediedelsreglen" kaldt "det gyldne snit".

"Det gyldne snit" et klassisk begreb indenfor billedkomposition til harmonisk placering af billedelementer. Groft sagt opnås "det gyldne snit" ved opdeling af en billedflade i n trediedel til to trediedele, så den korte forholder sig til den længere som den længere til summen af begge dele.

Trediedelsreglen kan også bruges på det nye format 16:9