Aktive Fynske Film Amatører

JANUAR


16. januar kl. 19:00

vært: Kurt

Medlemsfilm – Filmaften

Formanden byder velkommen til forårssæsonen. Du må gerne tage en hel eller halvfærdig film med.

23. januar kl. 19:00

vært: Alle

Løst og fast

I aften er der ingen fast tema, men vi kan diskutere og hjælpe hinanden med spørgsmål og svar.

30. januar kl. 19:00

vært: Hans Erik, Annelise og Jørn

Audacity og lydredigering samt forårsudflugt

I aften vil Hans Erik fortælle os om det gratis lydprogram Audacity. Flere har spurgt om lydredigering,
Vi skal se på timeline med lydredigering af speak, musik og originallyd.
Annelise vil fortælle om forårets udflugt til Slipshavn ved Knudshoved.

FEBRUAR


6. februar kl. 19:00

vært: Finn

Pinnacle

I aften skal vi se på andre måder at redigere film på i Pinnacle.

20. februar kl. 19:00

vært: Kurt, Annelise

Programændring.
Redigering på mobiltelefon,  ny computer, VHS-bånd til PC

Kurt vil vise hvordan der kan redigeres på en mobiltelefon.
Annelise vil vise os herlighederne på sin nye computer.
Vi skal også se på, hvordan vi kan overspille et VHS-bånd til en PC.

27. februar kl. 19:00

vært: Alle

Løst og fast

I aften er der ingen fast tema, men vi kan diskutere og hjælpe hinanden med spørgsmål og svar.

MARTS


6. marts kl. 19:00

vært: alle

Generalforsamling

Generalforsamling i klublokalet. Særskilt indkaldelse udsendes.

13. marts kl. 19:00

vært: Kurt

Medlemsfilm

Her er igen muligheder for at tage en film med uanset hvor langt du er kommet med filmen.
Her er
mulighed for at få gode ideer og hjælp, hvis det er det du mangler.

20. marts kl. 19:00

vært: Jørn

Film Udefra

I aften skal vi se nogle af de film som vi har fået fra andre videoklubber.

27. marts kl. 19:00

vært: Alle

Løst og fast    

I aften er der ingen fast tema, men vi kan diskutere og hjælpe hinanden med spørgsmål og svar.

APRIL


17. april kl. 19:00

vært: Jørn

Feriefilm

Denne aften skal vi se feriefilm, gerne lidt længere redigerede film.

24. april

vært: Alle

Udflugt med kameraet

I aften skal vi køre til Slipshavn ved Knudshoved Havn, vi skal lave nogle optagelser til brug for en film,
som hvert medlem redigerer og som skal vises på en filmaften i efteråret.
Vi mødes kl. 17:00 og starter med at filme i ca. 1½ time,
derefter samles vi og spiser vores
medbragte mad, og drikker evt. en kop medbragt kaffe.
Særskilt orientering udsendes senere.
Ved eventuelt dårligt vejr aflyses optagelse i Slipshavn, og vi mødes i klublokalet kl. 19:00.
Besked
om aflysning vil blive sendt ud på mail i weekenden før.

MAJ


1. maj kl. 19:00

vært: Kurt

Afslutning på foråret

Afslutning på foråret, vi skal se film og afslutte foråret.

NB – Teknisk kvarter

 

Der kan ved alle aftener indledes med et teknisk kvarter hvis der er medlemmer der gerne vil have
belyst enkelte spørgsmål.
Teknisk kvarter kan indeholde ting, som medlemmer har udtrykt ønske om at få uddybet.
Enten ved forslag fra en tidligere aften (så der er tid til lidt forberedelse) eller på mail til
Finn Pedersen.

 

Undtaget er d. 20.2. – 6.3. – 24.4.2023