Aktive Fynske Film Amatører

Klubben har adresse på Asser Rigsvej 2, Odense.

 

 

Klubbens formål:

At filmamatører mødes og taler sammen om deres fælles hobby,
ser hinandens film og arbejder sammen om redigering, lydsætning og meget andet til fælles gavn.

 

At arrangere hvor der optages film og man ser hvad hver især får redigeret det til.

 

At arrangere små interne konkurrencer med bedømmelse af filmene.

 

At arrangere demonstrationsaftener, hvor vi ser på nogle af de nye ting der kommer på markedet indenfor vores hobby.

 

At udveksle erfaringer af enhver art indenfor vores fælles hobby.

 

At gøre klubben til et fristed som medlemmerne er glade og tilfredse med, samt et sted,
hvor atmosfæren er helt uformel og afslappet, og hvor alle føler sig velkommen.